Ako sa stali Vianoce štastnými a veselými?

Každý z nás si chladné zimné obdobie spája s vianočným obdobím, kedy spoza okien všetkých domácností presvitajú žiary vyzdobených vianočných stromčekov, ľudia spomalia a trávia inokedy čas zahrnutý pracovnými povinosťami v kruhu rodiny a blízkych. Ale ako vznikol sviatok, počas ktorého každý národ spája svoje zvyky a tradíciu? Prečo ich oslavujeme? Aký majú Vianoce význam?

Pôvod Vianoc
Vianoce majú svoj pôvod ešte v období staroveku a spájajú sa s obdobím slnovratu, počas ktorého sprevádzali obrady zaznamenávajúce zdravie, šťastie alebo lásku. Oslavovali ich hlavne Peržania a Rimania. Vianoce boli totiž zavedené v 4. storočí po Kristovi ako náhrada namiesto pohanskej slávnosti zimného slnovratu, ktorý prebiehal v období okolo 22. decembra.
V súčasnosti však predstavujú najmä kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, pod ktoré spadajú všetky dni od Štedrého večera, do nedele nasledujúcej po Troch kráľoch. Kresťania, ale rovnako aj ľudia bez viery na Slovensku i v mnohých ďalších svetových krajinách oslavujú Vianoce vzájomným obdarovavaním sa. Tento zvyk pochádza ešte zo 16. storočia. Mnohé krajiny majú aj ďalšie vianočné zvyky – vo Veľkej Británii si nádielku rozdávajú do veľkých ponožiek, vo Francúzsku do topánok a v Amerike si na rozbalenie darčekov musia počkať až do 25. decembra.

Symboly Vianoc
Neodmysliteľným symbolom sviatočného obdobia je stromček. Táto tradícia pochádza z Nemecka, aj napriek tomu, že ešte v 19. storočí bol len mestkou rekvizitou. Na vidieku sa objavil až v 20. storočí po 1. svetovej vojne. História prvého betlehemu sa datuje do 13. storočia, kedy živý betlehem postavil v talianskej jaskyni Umbria František z Assisi. Na Slovensku sa betlehemy začali objavovať až v 14. – 15. storočí. S postupom času sa menili aj zvyky, ľudia začali počas vianočných sviatkov chodiť na vianočné omše, vytvárali adventné vence, prekrajovali jabĺčko, pripravovali medové oblátky, hádzali orechy do kúta či nosili kaprie šupiny v peňaženkách. Väčšina zo spomínaných zvykov pretrváva dodnes.

Vianočné stromčeky a dekorácie na vianoce. Výroba a internetový predaj vianočných stromčekov, dekorácie, výzdoby, aranžmánov a ozdôb na vianoce. Celá SR. Veselé vianoce.