Vianočný darček" je výraz ktorý sa používal už v roku 1844 v južných Spojených štátoch.

Vianočný darček je odvodený z tradície, ktorá bola zakorenená medzi chudobnými africkými a anglickými prisťahovaleckými rodinami živiacich sa poľnohospodárstvom vo vidieckych oblastiach. V rámci tejto tradície sa ľudia pri prebudení predbiehali, kto ako prvý vykríkne na vianočné ráno slová "vianočný darček". Osoba, ktorej boli tieto slová povedané mala dať druhým darček. Bežným pozdravom počas tohto obdobia je Veselé Vianoce, ale práve tento pozdrav bol zaužívaný v južnej amerike a tiež v južnej Pensylvánii, údolí Ohia, Západnej Virgínii a neskôr tiež v severovýchodnom Texase. Bol to jednoduchý pozdrav, ktorý služil ako poklona pred narodením Krista, ktorý sa narodil ako dar.

 Viac tu Vianočný darček